Stichting Doorreis

 Naam:

             Stichting Doorreis.

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer S 41168558.

 
RSIN:

             het RSIN dan wel het fiscaal nummer: 8037.29.297.

 
Bereikbaarheid:

            Het adres van de Stichting:    p. a. Rietzangerlaan 108
                                                           3403 ZC IJsselstein
                                                           T. 0625043078
                                                           E.
dirk.krijger52@gmail.com

Doel van de Stichting:

            De stichting heeft ten doel het verwerven, in stand houden en beheren van een collectie van schaalmodellen van het (voornamelijk) Nederlands spoor- en tramwegbedrijf.

Zij tracht dit te bereiken door ondermeer actieve deelname aan tentoonstellingen, manifestaties en soortgelijke evenementen op het gebied van  spoor en tramweg en spoor en tramwegmodelbouw, alsmede het samenwerken met geëigende verenigingen en andere organisaties die actief zijn op genoemde gebieden.

Beleidsplan:

            Het beleid is er op gericht de doelstelling te verwezenlijken.


Bestuur:

            Voorzitter                            : D.J.G. Krijger,  IJsselstein

            Secretaris                           :  Vacant.

            Penningmeester                 :  Jan Meier, Almere.

            Raad van Commissarissen:   A. Dijkgraaf,

                                                           P. Wijshake,

                                                           P. de Wispelaere.

Beloningsbeleid:

            De stichting vergoedt alleen gemaakte kosten op declaratiebasis aan bestuursleden, medewerkers en donateurs. De stichting heeft geen personen in loondienst.